Comparable


Typologies


Son en Breugel

Son en Breugel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving55,5%
DWonen49,5%
EVeiligheid53,3%
FOnderwijs51,6%
GGezonde leefstijl55,9%
HGezondheidszorg53,1%
IKunst en cultuur37,8%
JEconomische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving55,5%
DWonen49,5%
EVeiligheid53,3%
FOnderwijs51,6%
GGezonde leefstijl55,9%
HGezondheidszorg53,1%
IKunst en cultuur37,8%
JEconomische participatie62,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,3%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen59,7%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap51,2%
FExterne veiligheid en hinder54,4%
GLucht36,4%
ABodem48,3%
BWater43,0%
CAfval en grondstoffen59,7%
DEnergie32,5%
ENatuur en landschap51,2%
FExterne veiligheid en hinder54,4%
GLucht36,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid65,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis62,6%
AConcurrentievermogen61,9%
BArbeid65,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis62,6%