Comparable


Typologies


Steenbergen

Steenbergen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie39,2%
CWoonomgeving46,5%
DWonen57,4%
EVeiligheid55,8%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl40,2%
HGezondheidszorg43,2%
IKunst en cultuur25,5%
JEconomische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie47,6%
BPolitieke participatie39,2%
CWoonomgeving46,5%
DWonen57,4%
EVeiligheid55,8%
FOnderwijs52,8%
GGezonde leefstijl40,2%
HGezondheidszorg43,2%
IKunst en cultuur25,5%
JEconomische participatie49,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,0%
BWater59,0%
CAfval en grondstoffen40,5%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap29,9%
FExterne veiligheid en hinder66,9%
GLucht36,2%
ABodem75,0%
BWater59,0%
CAfval en grondstoffen40,5%
DEnergie25,8%
ENatuur en landschap29,9%
FExterne veiligheid en hinder66,9%
GLucht36,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
EKennis32,2%
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
EKennis32,2%