Comparable


Typologies


Waterland

Waterland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving47,3%
DWonen42,2%
EVeiligheid59,3%
FOnderwijs53,4%
GGezonde leefstijl34,2%
HGezondheidszorg56,2%
IKunst en cultuur58,9%
JEconomische participatie66,0%
AMaatschappelijke participatie63,0%
BPolitieke participatie67,7%
CWoonomgeving47,3%
DWonen42,2%
EVeiligheid59,3%
FOnderwijs53,4%
GGezonde leefstijl34,2%
HGezondheidszorg56,2%
IKunst en cultuur58,9%
JEconomische participatie66,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,9%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen37,1%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap38,9%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht46,8%
ABodem81,9%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen37,1%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap38,9%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht46,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen73,0%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,0%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen73,0%
BArbeid51,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden35,0%
EKennis42,9%