Comparable


Typologies


Tilburg

Tilburg

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,4%
BPolitieke participatie43,3%
CWoonomgeving39,9%
DWonen72,1%
EVeiligheid32,0%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl30,3%
HGezondheidszorg44,8%
IKunst en cultuur48,9%
JEconomische participatie29,2%
AMaatschappelijke participatie37,4%
BPolitieke participatie43,3%
CWoonomgeving39,9%
DWonen72,1%
EVeiligheid32,0%
FOnderwijs55,7%
GGezonde leefstijl30,3%
HGezondheidszorg44,8%
IKunst en cultuur48,9%
JEconomische participatie29,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem25,1%
BWater35,2%
CAfval en grondstoffen64,2%
DEnergie52,3%
ENatuur en landschap49,7%
FExterne veiligheid en hinder48,2%
GLucht60,0%
ABodem25,1%
BWater35,2%
CAfval en grondstoffen64,2%
DEnergie52,3%
ENatuur en landschap49,7%
FExterne veiligheid en hinder48,2%
GLucht60,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid66,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis60,1%
AConcurrentievermogen56,9%
BArbeid66,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,1%
EKennis60,1%