Comparable


Typologies


Uden

Uden

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,7%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving45,0%
DWonen62,1%
EVeiligheid43,0%
FOnderwijs55,2%
GGezonde leefstijl51,3%
HGezondheidszorg51,8%
IKunst en cultuur47,2%
JEconomische participatie53,9%
AMaatschappelijke participatie61,7%
BPolitieke participatie53,6%
CWoonomgeving45,0%
DWonen62,1%
EVeiligheid43,0%
FOnderwijs55,2%
GGezonde leefstijl51,3%
HGezondheidszorg51,8%
IKunst en cultuur47,2%
JEconomische participatie53,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem41,6%
BWater33,2%
CAfval en grondstoffen53,5%
DEnergie41,3%
ENatuur en landschap39,5%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht55,0%
ABodem41,6%
BWater33,2%
CAfval en grondstoffen53,5%
DEnergie41,3%
ENatuur en landschap39,5%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht55,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid61,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis47,7%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid61,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
EKennis47,7%