Comparable


Typologies


Valkenswaard

Valkenswaard

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving56,9%
DWonen60,7%
EVeiligheid49,7%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl51,3%
HGezondheidszorg39,6%
IKunst en cultuur42,8%
JEconomische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie52,7%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving56,9%
DWonen60,7%
EVeiligheid49,7%
FOnderwijs57,9%
GGezonde leefstijl51,3%
HGezondheidszorg39,6%
IKunst en cultuur42,8%
JEconomische participatie51,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,4%
BWater72,3%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap76,9%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht55,3%
ABodem45,4%
BWater72,3%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie35,3%
ENatuur en landschap76,9%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht55,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid53,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
EKennis54,0%
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid53,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,9%
EKennis54,0%