Comparable


Typologies


Veldhoven

Veldhoven

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving55,7%
DWonen59,8%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl44,2%
HGezondheidszorg50,3%
IKunst en cultuur31,9%
JEconomische participatie59,9%
AMaatschappelijke participatie53,6%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving55,7%
DWonen59,8%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl44,2%
HGezondheidszorg50,3%
IKunst en cultuur31,9%
JEconomische participatie59,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,2%
BWater48,4%
CAfval en grondstoffen63,6%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap41,8%
FExterne veiligheid en hinder52,0%
GLucht59,4%
ABodem38,2%
BWater48,4%
CAfval en grondstoffen63,6%
DEnergie38,2%
ENatuur en landschap41,8%
FExterne veiligheid en hinder52,0%
GLucht59,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid64,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,5%
EKennis54,6%
AConcurrentievermogen66,7%
BArbeid64,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,5%
EKennis54,6%