Comparable


Typologies


Vught

Vught

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving46,7%
DWonen50,7%
EVeiligheid48,8%
FOnderwijs59,5%
GGezonde leefstijl45,9%
HGezondheidszorg44,2%
IKunst en cultuur43,4%
JEconomische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie57,3%
BPolitieke participatie56,5%
CWoonomgeving46,7%
DWonen50,7%
EVeiligheid48,8%
FOnderwijs59,5%
GGezonde leefstijl45,9%
HGezondheidszorg44,2%
IKunst en cultuur43,4%
JEconomische participatie60,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,9%
BWater42,1%
CAfval en grondstoffen75,6%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap66,5%
FExterne veiligheid en hinder54,3%
GLucht56,7%
ABodem44,9%
BWater42,1%
CAfval en grondstoffen75,6%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap66,5%
FExterne veiligheid en hinder54,3%
GLucht56,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid57,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,1%
EKennis55,1%
AConcurrentievermogen57,6%
BArbeid57,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,1%
EKennis55,1%