Comparable


Typologies


Waalre

Waalre

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,3%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving59,0%
DWonen47,7%
EVeiligheid57,9%
FOnderwijs53,4%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg55,3%
IKunst en cultuur59,2%
JEconomische participatie65,7%
AMaatschappelijke participatie59,3%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving59,0%
DWonen47,7%
EVeiligheid57,9%
FOnderwijs53,4%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg55,3%
IKunst en cultuur59,2%
JEconomische participatie65,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,5%
BWater54,6%
CAfval en grondstoffen62,0%
DEnergie41,2%
ENatuur en landschap73,3%
FExterne veiligheid en hinder67,4%
GLucht56,8%
ABodem46,5%
BWater54,6%
CAfval en grondstoffen62,0%
DEnergie41,2%
ENatuur en landschap73,3%
FExterne veiligheid en hinder67,4%
GLucht56,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,7%
EKennis51,0%
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid53,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,7%
EKennis51,0%