Comparable


Typologies


Waalwijk

Waalwijk

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving39,1%
DWonen64,0%
EVeiligheid46,2%
FOnderwijs54,3%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg45,6%
IKunst en cultuur37,8%
JEconomische participatie46,0%
AMaatschappelijke participatie51,7%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving39,1%
DWonen64,0%
EVeiligheid46,2%
FOnderwijs54,3%
GGezonde leefstijl39,3%
HGezondheidszorg45,6%
IKunst en cultuur37,8%
JEconomische participatie46,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,2%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen74,6%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap23,6%
FExterne veiligheid en hinder51,0%
GLucht55,8%
ABodem32,2%
BWater65,3%
CAfval en grondstoffen74,6%
DEnergie37,8%
ENatuur en landschap23,6%
FExterne veiligheid en hinder51,0%
GLucht55,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
EKennis55,0%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid62,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,7%
EKennis55,0%