Comparable


Typologies


Woensdrecht

Woensdrecht

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie40,2%
CWoonomgeving56,5%
DWonen44,7%
EVeiligheid52,3%
FOnderwijs48,7%
GGezonde leefstijl40,4%
HGezondheidszorg43,8%
IKunst en cultuur25,7%
JEconomische participatie56,1%
AMaatschappelijke participatie44,9%
BPolitieke participatie40,2%
CWoonomgeving56,5%
DWonen44,7%
EVeiligheid52,3%
FOnderwijs48,7%
GGezonde leefstijl40,4%
HGezondheidszorg43,8%
IKunst en cultuur25,7%
JEconomische participatie56,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,6%
BWater64,8%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap61,1%
FExterne veiligheid en hinder64,6%
GLucht43,5%
ABodem69,6%
BWater64,8%
CAfval en grondstoffen47,4%
DEnergie30,7%
ENatuur en landschap61,1%
FExterne veiligheid en hinder64,6%
GLucht43,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis24,9%
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid54,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,0%
EKennis24,9%