Comparable


Typologies


Zundert

Zundert

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie40,6%
CWoonomgeving44,8%
DWonen35,0%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs42,9%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg41,2%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie46,6%
BPolitieke participatie40,6%
CWoonomgeving44,8%
DWonen35,0%
EVeiligheid57,3%
FOnderwijs42,9%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg41,2%
IKunst en cultuur33,0%
JEconomische participatie67,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,1%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie24,1%
ENatuur en landschap34,0%
FExterne veiligheid en hinder71,5%
GLucht46,1%
ABodem78,1%
BWater50,0%
CAfval en grondstoffen52,4%
DEnergie24,1%
ENatuur en landschap34,0%
FExterne veiligheid en hinder71,5%
GLucht46,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,4%
BArbeid59,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
EKennis28,3%
AConcurrentievermogen64,4%
BArbeid59,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,8%
EKennis28,3%