Comparable


Typologies


Wormerland

Wormerland

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving35,3%
DWonen61,9%
EVeiligheid55,3%
FOnderwijs44,1%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg51,7%
IKunst en cultuur35,9%
JEconomische participatie60,3%
AMaatschappelijke participatie49,5%
BPolitieke participatie56,8%
CWoonomgeving35,3%
DWonen61,9%
EVeiligheid55,3%
FOnderwijs44,1%
GGezonde leefstijl39,6%
HGezondheidszorg51,7%
IKunst en cultuur35,9%
JEconomische participatie60,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem78,0%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie26,5%
ENatuur en landschap58,3%
FExterne veiligheid en hinder70,1%
GLucht36,9%
ABodem78,0%
BWater53,8%
CAfval en grondstoffen41,0%
DEnergie26,5%
ENatuur en landschap58,3%
FExterne veiligheid en hinder70,1%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid55,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden23,5%
EKennis47,1%
AConcurrentievermogen55,0%
BArbeid55,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden23,5%
EKennis47,1%