Comparable


Typologies


Landgraaf

Landgraaf

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,9%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving45,0%
DWonen67,8%
EVeiligheid40,8%
FOnderwijs52,5%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg36,7%
IKunst en cultuur53,1%
JEconomische participatie30,7%
AMaatschappelijke participatie34,9%
BPolitieke participatie42,1%
CWoonomgeving45,0%
DWonen67,8%
EVeiligheid40,8%
FOnderwijs52,5%
GGezonde leefstijl35,8%
HGezondheidszorg36,7%
IKunst en cultuur53,1%
JEconomische participatie30,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,2%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen64,8%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap52,7%
FExterne veiligheid en hinder56,8%
GLucht65,6%
ABodem57,2%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen64,8%
DEnergie41,9%
ENatuur en landschap52,7%
FExterne veiligheid en hinder56,8%
GLucht65,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid43,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,1%
EKennis28,4%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid43,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid40,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden48,1%
EKennis28,4%