Comparable


Typologies


Beek (L.)

Beek (L.)

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,5%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving50,9%
DWonen52,4%
EVeiligheid41,6%
FOnderwijs57,1%
GGezonde leefstijl37,6%
HGezondheidszorg43,0%
IKunst en cultuur41,6%
JEconomische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie37,5%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving50,9%
DWonen52,4%
EVeiligheid41,6%
FOnderwijs57,1%
GGezonde leefstijl37,6%
HGezondheidszorg43,0%
IKunst en cultuur41,6%
JEconomische participatie55,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,7%
BWater35,7%
CAfval en grondstoffen62,4%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap27,1%
FExterne veiligheid en hinder48,3%
GLucht48,7%
ABodem55,7%
BWater35,7%
CAfval en grondstoffen62,4%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap27,1%
FExterne veiligheid en hinder48,3%
GLucht48,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,2%
EKennis40,9%
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid55,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,2%
EKennis40,9%