Comparable


Typologies


Beesel

Beesel

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,8%
BPolitieke participatie39,6%
CWoonomgeving49,9%
DWonen61,7%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs59,8%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg44,8%
IKunst en cultuur44,7%
JEconomische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie50,8%
BPolitieke participatie39,6%
CWoonomgeving49,9%
DWonen61,7%
EVeiligheid51,4%
FOnderwijs59,8%
GGezonde leefstijl43,1%
HGezondheidszorg44,8%
IKunst en cultuur44,7%
JEconomische participatie56,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,6%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie25,2%
ENatuur en landschap59,9%
FExterne veiligheid en hinder65,0%
GLucht50,1%
ABodem56,6%
BWater45,6%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie25,2%
ENatuur en landschap59,9%
FExterne veiligheid en hinder65,0%
GLucht50,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid53,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis31,4%
AConcurrentievermogen54,6%
BArbeid53,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden37,7%
EKennis31,4%