Comparable


Typologies


Bergen (L.)

Bergen (L.)

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie39,7%
CWoonomgeving50,8%
DWonen55,2%
EVeiligheid63,1%
FOnderwijs39,0%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg33,9%
IKunst en cultuur37,4%
JEconomische participatie57,2%
AMaatschappelijke participatie59,2%
BPolitieke participatie39,7%
CWoonomgeving50,8%
DWonen55,2%
EVeiligheid63,1%
FOnderwijs39,0%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg33,9%
IKunst en cultuur37,4%
JEconomische participatie57,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem69,5%
BWater62,4%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie19,9%
ENatuur en landschap74,2%
FExterne veiligheid en hinder78,1%
GLucht38,2%
ABodem69,5%
BWater62,4%
CAfval en grondstoffen60,3%
DEnergie19,9%
ENatuur en landschap74,2%
FExterne veiligheid en hinder78,1%
GLucht38,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
EKennis32,7%
AConcurrentievermogen57,0%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
EKennis32,7%