Comparable


Typologies


Brunssum

Brunssum

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,1%
BPolitieke participatie42,3%
CWoonomgeving44,9%
DWonen61,5%
EVeiligheid38,6%
FOnderwijs46,5%
GGezonde leefstijl35,2%
HGezondheidszorg34,6%
IKunst en cultuur49,3%
JEconomische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie35,1%
BPolitieke participatie42,3%
CWoonomgeving44,9%
DWonen61,5%
EVeiligheid38,6%
FOnderwijs46,5%
GGezonde leefstijl35,2%
HGezondheidszorg34,6%
IKunst en cultuur49,3%
JEconomische participatie31,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,0%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen62,3%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap69,4%
FExterne veiligheid en hinder56,5%
GLucht64,1%
ABodem59,0%
BWater42,6%
CAfval en grondstoffen62,3%
DEnergie35,1%
ENatuur en landschap69,4%
FExterne veiligheid en hinder56,5%
GLucht64,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid42,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,0%
EKennis25,8%
AConcurrentievermogen58,2%
BArbeid42,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,0%
EKennis25,8%