Comparable


Typologies


Gennep

Gennep

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie40,8%
CWoonomgeving43,7%
DWonen55,3%
EVeiligheid49,8%
FOnderwijs64,2%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg41,2%
IKunst en cultuur44,6%
JEconomische participatie53,6%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie40,8%
CWoonomgeving43,7%
DWonen55,3%
EVeiligheid49,8%
FOnderwijs64,2%
GGezonde leefstijl47,3%
HGezondheidszorg41,2%
IKunst en cultuur44,6%
JEconomische participatie53,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,3%
BWater51,2%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie32,2%
ENatuur en landschap63,4%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht41,5%
ABodem57,3%
BWater51,2%
CAfval en grondstoffen36,9%
DEnergie32,2%
ENatuur en landschap63,4%
FExterne veiligheid en hinder67,2%
GLucht41,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis31,1%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
EKennis31,1%