Comparable


Typologies


Heerlen

Heerlen

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,8%
BPolitieke participatie36,0%
CWoonomgeving37,2%
DWonen62,5%
EVeiligheid30,5%
FOnderwijs51,4%
GGezonde leefstijl32,0%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur54,5%
JEconomische participatie28,0%
AMaatschappelijke participatie32,8%
BPolitieke participatie36,0%
CWoonomgeving37,2%
DWonen62,5%
EVeiligheid30,5%
FOnderwijs51,4%
GGezonde leefstijl32,0%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur54,5%
JEconomische participatie28,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem46,7%
BWater45,1%
CAfval en grondstoffen61,2%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap62,8%
FExterne veiligheid en hinder47,9%
GLucht60,6%
ABodem46,7%
BWater45,1%
CAfval en grondstoffen61,2%
DEnergie43,3%
ENatuur en landschap62,8%
FExterne veiligheid en hinder47,9%
GLucht60,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,5%
EKennis46,3%
AConcurrentievermogen55,4%
BArbeid50,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,5%
EKennis46,3%