Comparable


Typologies


Kerkrade

Kerkrade

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie33,0%
BPolitieke participatie39,1%
CWoonomgeving41,8%
DWonen62,8%
EVeiligheid34,3%
FOnderwijs50,2%
GGezonde leefstijl31,0%
HGezondheidszorg34,5%
IKunst en cultuur37,2%
JEconomische participatie30,9%
AMaatschappelijke participatie33,0%
BPolitieke participatie39,1%
CWoonomgeving41,8%
DWonen62,8%
EVeiligheid34,3%
FOnderwijs50,2%
GGezonde leefstijl31,0%
HGezondheidszorg34,5%
IKunst en cultuur37,2%
JEconomische participatie30,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,4%
BWater58,5%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie30,6%
ENatuur en landschap61,4%
FExterne veiligheid en hinder53,4%
GLucht62,5%
ABodem53,4%
BWater58,5%
CAfval en grondstoffen59,6%
DEnergie30,6%
ENatuur en landschap61,4%
FExterne veiligheid en hinder53,4%
GLucht62,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid41,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis40,9%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid41,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
EKennis40,9%