Comparable


Typologies


Maastricht

Maastricht

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie33,2%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving33,6%
DWonen61,9%
EVeiligheid33,0%
FOnderwijs53,5%
GGezonde leefstijl31,4%
HGezondheidszorg44,9%
IKunst en cultuur64,0%
JEconomische participatie32,0%
AMaatschappelijke participatie33,2%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving33,6%
DWonen61,9%
EVeiligheid33,0%
FOnderwijs53,5%
GGezonde leefstijl31,4%
HGezondheidszorg44,9%
IKunst en cultuur64,0%
JEconomische participatie32,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem32,3%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen71,7%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap58,9%
FExterne veiligheid en hinder49,2%
GLucht50,0%
ABodem32,3%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen71,7%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap58,9%
FExterne veiligheid en hinder49,2%
GLucht50,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,0%
BArbeid62,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
EKennis66,1%
AConcurrentievermogen48,0%
BArbeid62,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,4%
EKennis66,1%