Comparable


Typologies


Meerssen

Meerssen

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving45,1%
DWonen52,8%
EVeiligheid60,1%
FOnderwijs49,3%
GGezonde leefstijl40,6%
HGezondheidszorg42,2%
IKunst en cultuur36,1%
JEconomische participatie60,5%
AMaatschappelijke participatie41,9%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving45,1%
DWonen52,8%
EVeiligheid60,1%
FOnderwijs49,3%
GGezonde leefstijl40,6%
HGezondheidszorg42,2%
IKunst en cultuur36,1%
JEconomische participatie60,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,9%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen61,6%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap68,6%
FExterne veiligheid en hinder62,0%
GLucht57,5%
ABodem63,9%
BWater68,5%
CAfval en grondstoffen61,6%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap68,6%
FExterne veiligheid en hinder62,0%
GLucht57,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,3%
EKennis42,9%
AConcurrentievermogen59,2%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,3%
EKennis42,9%