Comparable


Typologies


Mook en Middelaar

Mook en Middelaar

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,9%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving55,3%
DWonen48,1%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs62,7%
GGezonde leefstijl55,3%
HGezondheidszorg49,7%
IKunst en cultuur40,4%
JEconomische participatie61,3%
AMaatschappelijke participatie59,9%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving55,3%
DWonen48,1%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs62,7%
GGezonde leefstijl55,3%
HGezondheidszorg49,7%
IKunst en cultuur40,4%
JEconomische participatie61,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,0%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen68,6%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap87,3%
FExterne veiligheid en hinder62,1%
GLucht60,2%
ABodem64,0%
BWater59,5%
CAfval en grondstoffen68,6%
DEnergie31,4%
ENatuur en landschap87,3%
FExterne veiligheid en hinder62,1%
GLucht60,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid52,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
EKennis55,0%
AConcurrentievermogen57,4%
BArbeid52,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden41,9%
EKennis55,0%