Comparable


Typologies


Nederweert

Nederweert

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving60,6%
DWonen52,5%
EVeiligheid66,1%
FOnderwijs61,9%
GGezonde leefstijl48,0%
HGezondheidszorg48,9%
IKunst en cultuur45,8%
JEconomische participatie69,7%
AMaatschappelijke participatie47,8%
BPolitieke participatie47,2%
CWoonomgeving60,6%
DWonen52,5%
EVeiligheid66,1%
FOnderwijs61,9%
GGezonde leefstijl48,0%
HGezondheidszorg48,9%
IKunst en cultuur45,8%
JEconomische participatie69,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,9%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen57,2%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap56,1%
FExterne veiligheid en hinder82,9%
GLucht34,0%
ABodem54,9%
BWater71,2%
CAfval en grondstoffen57,2%
DEnergie30,9%
ENatuur en landschap56,1%
FExterne veiligheid en hinder82,9%
GLucht34,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,7%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis38,9%
AConcurrentievermogen56,7%
BArbeid57,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,7%
EKennis38,9%