Comparable


Typologies


Roermond

Roermond

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving40,8%
DWonen68,8%
EVeiligheid34,1%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl42,0%
HGezondheidszorg37,7%
IKunst en cultuur61,6%
JEconomische participatie30,5%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving40,8%
DWonen68,8%
EVeiligheid34,1%
FOnderwijs49,7%
GGezonde leefstijl42,0%
HGezondheidszorg37,7%
IKunst en cultuur61,6%
JEconomische participatie30,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem33,8%
BWater45,2%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap79,1%
FExterne veiligheid en hinder46,1%
GLucht49,9%
ABodem33,8%
BWater45,2%
CAfval en grondstoffen41,5%
DEnergie27,2%
ENatuur en landschap79,1%
FExterne veiligheid en hinder46,1%
GLucht49,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,3%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
EKennis46,0%
AConcurrentievermogen58,3%
BArbeid55,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,5%
EKennis46,0%