Comparable


Typologies


Simpelveld

Simpelveld

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,5%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving49,2%
DWonen47,1%
EVeiligheid53,6%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl34,7%
HGezondheidszorg39,5%
IKunst en cultuur29,1%
JEconomische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie36,5%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving49,2%
DWonen47,1%
EVeiligheid53,6%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl34,7%
HGezondheidszorg39,5%
IKunst en cultuur29,1%
JEconomische participatie54,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,5%
BWater42,0%
CAfval en grondstoffen63,1%
DEnergie39,0%
ENatuur en landschap40,6%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht62,0%
ABodem64,5%
BWater42,0%
CAfval en grondstoffen63,1%
DEnergie39,0%
ENatuur en landschap40,6%
FExterne veiligheid en hinder55,4%
GLucht62,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,4%
EKennis32,3%
AConcurrentievermogen55,3%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid33,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,4%
EKennis32,3%