Comparable


Typologies


Stein (L.)

Stein (L.)

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,4%
BPolitieke participatie44,9%
CWoonomgeving48,8%
DWonen56,8%
EVeiligheid51,1%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl36,1%
HGezondheidszorg39,6%
IKunst en cultuur48,0%
JEconomische participatie59,8%
AMaatschappelijke participatie35,4%
BPolitieke participatie44,9%
CWoonomgeving48,8%
DWonen56,8%
EVeiligheid51,1%
FOnderwijs58,2%
GGezonde leefstijl36,1%
HGezondheidszorg39,6%
IKunst en cultuur48,0%
JEconomische participatie59,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,5%
BWater45,7%
CAfval en grondstoffen52,5%
DEnergie41,6%
ENatuur en landschap56,0%
FExterne veiligheid en hinder39,4%
GLucht60,7%
ABodem52,5%
BWater45,7%
CAfval en grondstoffen52,5%
DEnergie41,6%
ENatuur en landschap56,0%
FExterne veiligheid en hinder39,4%
GLucht60,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,5%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
EKennis41,2%
AConcurrentievermogen55,5%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid52,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,8%
EKennis41,2%