Comparable


Typologies


Vaals

Vaals

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Historische gemeente

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie39,0%
BPolitieke participatie41,5%
CWoonomgeving49,2%
DWonen55,6%
EVeiligheid40,1%
FOnderwijs47,0%
GGezonde leefstijl27,4%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur46,2%
JEconomische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie39,0%
BPolitieke participatie41,5%
CWoonomgeving49,2%
DWonen55,6%
EVeiligheid40,1%
FOnderwijs47,0%
GGezonde leefstijl27,4%
HGezondheidszorg33,6%
IKunst en cultuur46,2%
JEconomische participatie31,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem71,5%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen62,9%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap70,0%
FExterne veiligheid en hinder76,3%
GLucht67,2%
ABodem71,5%
BWater62,8%
CAfval en grondstoffen62,9%
DEnergie30,8%
ENatuur en landschap70,0%
FExterne veiligheid en hinder76,3%
GLucht67,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid41,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,1%
EKennis41,9%
AConcurrentievermogen58,1%
BArbeid41,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,1%
EKennis41,9%