Comparable


Typologies


Venlo

Venlo

Grote gemeente

Gemeente met meer dan 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie39,5%
CWoonomgeving46,3%
DWonen63,5%
EVeiligheid35,1%
FOnderwijs46,9%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg42,2%
IKunst en cultuur53,0%
JEconomische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie39,5%
CWoonomgeving46,3%
DWonen63,5%
EVeiligheid35,1%
FOnderwijs46,9%
GGezonde leefstijl33,8%
HGezondheidszorg42,2%
IKunst en cultuur53,0%
JEconomische participatie27,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem34,4%
BWater63,2%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap57,4%
FExterne veiligheid en hinder41,3%
GLucht47,7%
ABodem34,4%
BWater63,2%
CAfval en grondstoffen51,3%
DEnergie29,1%
ENatuur en landschap57,4%
FExterne veiligheid en hinder41,3%
GLucht47,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen61,0%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis56,6%
AConcurrentievermogen61,0%
BArbeid59,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
EKennis56,6%