Comparable


Typologies


Venray

Venray

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie39,7%
CWoonomgeving51,8%
DWonen60,5%
EVeiligheid48,1%
FOnderwijs49,9%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur41,7%
JEconomische participatie46,4%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie39,7%
CWoonomgeving51,8%
DWonen60,5%
EVeiligheid48,1%
FOnderwijs49,9%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg47,4%
IKunst en cultuur41,7%
JEconomische participatie46,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,7%
BWater51,9%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap45,8%
FExterne veiligheid en hinder63,0%
GLucht35,0%
ABodem42,7%
BWater51,9%
CAfval en grondstoffen57,9%
DEnergie35,5%
ENatuur en landschap45,8%
FExterne veiligheid en hinder63,0%
GLucht35,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen65,5%
BArbeid61,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
EKennis44,1%
AConcurrentievermogen65,5%
BArbeid61,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,8%
EKennis44,1%