Comparable


Typologies


Voerendaal

Voerendaal

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,5%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving51,5%
DWonen52,1%
EVeiligheid59,5%
FOnderwijs59,6%
GGezonde leefstijl38,1%
HGezondheidszorg41,8%
IKunst en cultuur50,1%
JEconomische participatie64,4%
AMaatschappelijke participatie38,5%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving51,5%
DWonen52,1%
EVeiligheid59,5%
FOnderwijs59,6%
GGezonde leefstijl38,1%
HGezondheidszorg41,8%
IKunst en cultuur50,1%
JEconomische participatie64,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,3%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen65,4%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap39,0%
FExterne veiligheid en hinder59,8%
GLucht60,4%
ABodem73,3%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen65,4%
DEnergie34,5%
ENatuur en landschap39,0%
FExterne veiligheid en hinder59,8%
GLucht60,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis46,8%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,5%
EKennis46,8%