Comparable


Typologies


Weert

Weert

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving47,7%
DWonen58,9%
EVeiligheid44,4%
FOnderwijs53,6%
GGezonde leefstijl46,1%
HGezondheidszorg47,3%
IKunst en cultuur50,4%
JEconomische participatie44,0%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving47,7%
DWonen58,9%
EVeiligheid44,4%
FOnderwijs53,6%
GGezonde leefstijl46,1%
HGezondheidszorg47,3%
IKunst en cultuur50,4%
JEconomische participatie44,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem38,5%
BWater62,5%
CAfval en grondstoffen41,8%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap56,3%
FExterne veiligheid en hinder57,5%
GLucht37,9%
ABodem38,5%
BWater62,5%
CAfval en grondstoffen41,8%
DEnergie31,6%
ENatuur en landschap56,3%
FExterne veiligheid en hinder57,5%
GLucht37,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,5%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis49,4%
AConcurrentievermogen56,5%
BArbeid55,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden57,6%
EKennis49,4%