Comparable


Typologies


Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving48,7%
DWonen45,5%
EVeiligheid42,2%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl35,4%
HGezondheidszorg33,9%
IKunst en cultuur51,0%
JEconomische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie46,8%
CWoonomgeving48,7%
DWonen45,5%
EVeiligheid42,2%
FOnderwijs55,0%
GGezonde leefstijl35,4%
HGezondheidszorg33,9%
IKunst en cultuur51,0%
JEconomische participatie45,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,7%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen58,7%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap68,2%
FExterne veiligheid en hinder64,0%
GLucht60,8%
ABodem64,7%
BWater64,9%
CAfval en grondstoffen58,7%
DEnergie32,7%
ENatuur en landschap68,2%
FExterne veiligheid en hinder64,0%
GLucht60,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
EKennis33,6%
AConcurrentievermogen54,1%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,5%
EKennis33,6%