Comparable


Typologies


Lelystad

Lelystad

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie26,4%
BPolitieke participatie47,5%
CWoonomgeving39,2%
DWonen66,5%
EVeiligheid34,1%
FOnderwijs43,5%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg39,1%
IKunst en cultuur30,1%
JEconomische participatie29,1%
AMaatschappelijke participatie26,4%
BPolitieke participatie47,5%
CWoonomgeving39,2%
DWonen66,5%
EVeiligheid34,1%
FOnderwijs43,5%
GGezonde leefstijl39,1%
HGezondheidszorg39,1%
IKunst en cultuur30,1%
JEconomische participatie29,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem75,3%
BWater64,6%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap36,1%
FExterne veiligheid en hinder75,7%
GLucht44,4%
ABodem75,3%
BWater64,6%
CAfval en grondstoffen52,0%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap36,1%
FExterne veiligheid en hinder75,7%
GLucht44,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,5%
EKennis54,8%
AConcurrentievermogen47,0%
BArbeid52,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid56,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,5%
EKennis54,8%