Comparable


Typologies


Oude IJsselstreek

Oude IJsselstreek

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie60,9%
BPolitieke participatie46,0%
CWoonomgeving54,8%
DWonen58,1%
EVeiligheid62,7%
FOnderwijs53,5%
GGezonde leefstijl44,7%
HGezondheidszorg40,2%
IKunst en cultuur49,6%
JEconomische participatie51,3%
AMaatschappelijke participatie60,9%
BPolitieke participatie46,0%
CWoonomgeving54,8%
DWonen58,1%
EVeiligheid62,7%
FOnderwijs53,5%
GGezonde leefstijl44,7%
HGezondheidszorg40,2%
IKunst en cultuur49,6%
JEconomische participatie51,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,3%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen62,5%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap22,7%
FExterne veiligheid en hinder81,0%
GLucht42,8%
ABodem56,3%
BWater63,9%
CAfval en grondstoffen62,5%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap22,7%
FExterne veiligheid en hinder81,0%
GLucht42,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis42,5%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,5%
EKennis42,5%