Comparable


Typologies


Teylingen

Teylingen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie60,1%
CWoonomgeving46,4%
DWonen53,0%
EVeiligheid51,0%
FOnderwijs62,8%
GGezonde leefstijl38,2%
HGezondheidszorg64,7%
IKunst en cultuur45,4%
JEconomische participatie67,5%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie60,1%
CWoonomgeving46,4%
DWonen53,0%
EVeiligheid51,0%
FOnderwijs62,8%
GGezonde leefstijl38,2%
HGezondheidszorg64,7%
IKunst en cultuur45,4%
JEconomische participatie67,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,3%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen60,4%
DEnergie40,7%
ENatuur en landschap50,6%
FExterne veiligheid en hinder42,9%
GLucht63,6%
ABodem47,3%
BWater52,7%
CAfval en grondstoffen60,4%
DEnergie40,7%
ENatuur en landschap50,6%
FExterne veiligheid en hinder42,9%
GLucht63,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid61,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,0%
EKennis67,4%
AConcurrentievermogen62,7%
BArbeid61,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,0%
EKennis67,4%