Comparable


Typologies


Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse Heuvelrug

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,2%
BPolitieke participatie63,2%
CWoonomgeving51,1%
DWonen50,8%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs56,1%
GGezonde leefstijl48,9%
HGezondheidszorg48,2%
IKunst en cultuur45,7%
JEconomische participatie58,3%
AMaatschappelijke participatie61,2%
BPolitieke participatie63,2%
CWoonomgeving51,1%
DWonen50,8%
EVeiligheid56,5%
FOnderwijs56,1%
GGezonde leefstijl48,9%
HGezondheidszorg48,2%
IKunst en cultuur45,7%
JEconomische participatie58,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,9%
BWater55,9%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap66,9%
FExterne veiligheid en hinder67,0%
GLucht51,1%
ABodem48,9%
BWater55,9%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie38,0%
ENatuur en landschap66,9%
FExterne veiligheid en hinder67,0%
GLucht51,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis44,3%
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,8%
EKennis44,3%