Comparable


Typologies


Oost Gelre

Oost Gelre

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie66,6%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving58,5%
DWonen52,5%
EVeiligheid64,0%
FOnderwijs63,7%
GGezonde leefstijl49,7%
HGezondheidszorg46,7%
IKunst en cultuur41,5%
JEconomische participatie66,2%
AMaatschappelijke participatie66,6%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving58,5%
DWonen52,5%
EVeiligheid64,0%
FOnderwijs63,7%
GGezonde leefstijl49,7%
HGezondheidszorg46,7%
IKunst en cultuur41,5%
JEconomische participatie66,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,7%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen69,0%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap23,0%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht42,7%
ABodem50,7%
BWater64,0%
CAfval en grondstoffen69,0%
DEnergie35,9%
ENatuur en landschap23,0%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht42,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen58,8%
BArbeid64,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis57,6%
AConcurrentievermogen58,8%
BArbeid64,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid48,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,4%
EKennis57,6%