Comparable


Typologies


Koggenland

Koggenland

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,6%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving40,7%
DWonen53,9%
EVeiligheid56,2%
FOnderwijs45,4%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg64,9%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie70,1%
AMaatschappelijke participatie58,6%
BPolitieke participatie53,4%
CWoonomgeving40,7%
DWonen53,9%
EVeiligheid56,2%
FOnderwijs45,4%
GGezonde leefstijl40,8%
HGezondheidszorg64,9%
IKunst en cultuur32,1%
JEconomische participatie70,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem77,0%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen57,0%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap21,9%
FExterne veiligheid en hinder66,7%
GLucht42,0%
ABodem77,0%
BWater47,0%
CAfval en grondstoffen57,0%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap21,9%
FExterne veiligheid en hinder66,7%
GLucht42,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,0%
EKennis37,4%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid59,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid37,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,0%
EKennis37,4%