Comparable


Typologies


Lansingerland

Lansingerland

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

New Town

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,5%
BPolitieke participatie58,9%
CWoonomgeving54,0%
DWonen49,0%
EVeiligheid49,2%
FOnderwijs62,7%
GGezonde leefstijl38,3%
HGezondheidszorg67,6%
IKunst en cultuur29,1%
JEconomische participatie68,1%
AMaatschappelijke participatie54,5%
BPolitieke participatie58,9%
CWoonomgeving54,0%
DWonen49,0%
EVeiligheid49,2%
FOnderwijs62,7%
GGezonde leefstijl38,3%
HGezondheidszorg67,6%
IKunst en cultuur29,1%
JEconomische participatie68,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem55,6%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen48,9%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap28,4%
FExterne veiligheid en hinder44,8%
GLucht51,5%
ABodem55,6%
BWater48,8%
CAfval en grondstoffen48,9%
DEnergie31,3%
ENatuur en landschap28,4%
FExterne veiligheid en hinder44,8%
GLucht51,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis52,2%
AConcurrentievermogen59,9%
BArbeid59,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,3%
EKennis52,2%