Comparable


Typologies


Leudal

Leudal

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan voorzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie44,3%
CWoonomgeving61,4%
DWonen48,4%
EVeiligheid52,3%
FOnderwijs52,3%
GGezonde leefstijl46,0%
HGezondheidszorg45,3%
IKunst en cultuur37,4%
JEconomische participatie64,6%
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie44,3%
CWoonomgeving61,4%
DWonen48,4%
EVeiligheid52,3%
FOnderwijs52,3%
GGezonde leefstijl46,0%
HGezondheidszorg45,3%
IKunst en cultuur37,4%
JEconomische participatie64,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem62,8%
BWater72,7%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap44,1%
FExterne veiligheid en hinder73,0%
GLucht35,5%
ABodem62,8%
BWater72,7%
CAfval en grondstoffen55,5%
DEnergie30,1%
ENatuur en landschap44,1%
FExterne veiligheid en hinder73,0%
GLucht35,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid56,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,2%
EKennis48,2%
AConcurrentievermogen59,4%
BArbeid56,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden40,2%
EKennis48,2%