Comparable


Typologies


Maasgouw

Maasgouw

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving61,8%
DWonen52,7%
EVeiligheid51,7%
FOnderwijs47,6%
GGezonde leefstijl37,6%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur55,3%
JEconomische participatie64,2%
AMaatschappelijke participatie44,5%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving61,8%
DWonen52,7%
EVeiligheid51,7%
FOnderwijs47,6%
GGezonde leefstijl37,6%
HGezondheidszorg46,4%
IKunst en cultuur55,3%
JEconomische participatie64,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,9%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie26,2%
ENatuur en landschap78,6%
FExterne veiligheid en hinder57,1%
GLucht50,1%
ABodem53,9%
BWater50,3%
CAfval en grondstoffen47,0%
DEnergie26,2%
ENatuur en landschap78,6%
FExterne veiligheid en hinder57,1%
GLucht50,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid50,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,9%
EKennis39,1%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid50,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,9%
EKennis39,1%