Comparable


Typologies


Gemert-Bakel

Gemert-Bakel

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving52,8%
DWonen52,1%
EVeiligheid53,3%
FOnderwijs53,5%
GGezonde leefstijl53,3%
HGezondheidszorg50,8%
IKunst en cultuur34,9%
JEconomische participatie57,6%
AMaatschappelijke participatie57,2%
BPolitieke participatie50,0%
CWoonomgeving52,8%
DWonen52,1%
EVeiligheid53,3%
FOnderwijs53,5%
GGezonde leefstijl53,3%
HGezondheidszorg50,8%
IKunst en cultuur34,9%
JEconomische participatie57,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,9%
BWater37,4%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap49,2%
FExterne veiligheid en hinder72,7%
GLucht44,2%
ABodem54,9%
BWater37,4%
CAfval en grondstoffen48,0%
DEnergie30,5%
ENatuur en landschap49,2%
FExterne veiligheid en hinder72,7%
GLucht44,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen66,5%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,6%
EKennis35,0%
AConcurrentievermogen66,5%
BArbeid56,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,6%
EKennis35,0%