Comparable


Typologies


Halderberge

Halderberge

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,8%
BPolitieke participatie39,9%
CWoonomgeving43,6%
DWonen56,8%
EVeiligheid47,4%
FOnderwijs53,7%
GGezonde leefstijl41,6%
HGezondheidszorg43,4%
IKunst en cultuur44,5%
JEconomische participatie56,9%
AMaatschappelijke participatie48,8%
BPolitieke participatie39,9%
CWoonomgeving43,6%
DWonen56,8%
EVeiligheid47,4%
FOnderwijs53,7%
GGezonde leefstijl41,6%
HGezondheidszorg43,4%
IKunst en cultuur44,5%
JEconomische participatie56,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,5%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen43,3%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap29,5%
FExterne veiligheid en hinder53,1%
GLucht54,4%
ABodem59,5%
BWater58,6%
CAfval en grondstoffen43,3%
DEnergie41,4%
ENatuur en landschap29,5%
FExterne veiligheid en hinder53,1%
GLucht54,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis34,6%
AConcurrentievermogen60,5%
BArbeid54,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
EKennis34,6%