Comparable


Typologies


Heeze-Leende

Heeze-Leende

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Groeigemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,1%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving64,4%
DWonen47,4%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs47,3%
GGezonde leefstijl57,4%
HGezondheidszorg48,4%
IKunst en cultuur36,1%
JEconomische participatie72,3%
AMaatschappelijke participatie61,1%
BPolitieke participatie53,0%
CWoonomgeving64,4%
DWonen47,4%
EVeiligheid60,0%
FOnderwijs47,3%
GGezonde leefstijl57,4%
HGezondheidszorg48,4%
IKunst en cultuur36,1%
JEconomische participatie72,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem63,8%
BWater52,0%
CAfval en grondstoffen59,1%
DEnergie33,9%
ENatuur en landschap71,7%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht36,9%
ABodem63,8%
BWater52,0%
CAfval en grondstoffen59,1%
DEnergie33,9%
ENatuur en landschap71,7%
FExterne veiligheid en hinder79,1%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen63,9%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis53,0%
AConcurrentievermogen63,9%
BArbeid55,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden60,7%
EKennis53,0%