Comparable


Typologies


Laarbeek

Laarbeek

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie50,4%
CWoonomgeving61,5%
DWonen56,3%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs61,8%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg46,3%
IKunst en cultuur44,5%
JEconomische participatie62,9%
AMaatschappelijke participatie55,5%
BPolitieke participatie50,4%
CWoonomgeving61,5%
DWonen56,3%
EVeiligheid57,4%
FOnderwijs61,8%
GGezonde leefstijl49,2%
HGezondheidszorg46,3%
IKunst en cultuur44,5%
JEconomische participatie62,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem52,5%
BWater41,4%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap44,2%
FExterne veiligheid en hinder59,4%
GLucht43,1%
ABodem52,5%
BWater41,4%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap44,2%
FExterne veiligheid en hinder59,4%
GLucht43,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,6%
BArbeid56,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis44,3%
AConcurrentievermogen64,6%
BArbeid56,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden64,6%
EKennis44,3%