Comparable


Typologies


Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

Zeer kleine gemeente

Gemeente met minder dan 20.000 inwoners

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving61,9%
DWonen43,4%
EVeiligheid65,1%
FOnderwijs54,0%
GGezonde leefstijl52,7%
HGezondheidszorg50,9%
IKunst en cultuur38,9%
JEconomische participatie73,4%
AMaatschappelijke participatie62,4%
BPolitieke participatie47,9%
CWoonomgeving61,9%
DWonen43,4%
EVeiligheid65,1%
FOnderwijs54,0%
GGezonde leefstijl52,7%
HGezondheidszorg50,9%
IKunst en cultuur38,9%
JEconomische participatie73,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem64,5%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen85,5%
DEnergie36,5%
ENatuur en landschap49,7%
FExterne veiligheid en hinder86,7%
GLucht44,3%
ABodem64,5%
BWater45,5%
CAfval en grondstoffen85,5%
DEnergie36,5%
ENatuur en landschap49,7%
FExterne veiligheid en hinder86,7%
GLucht44,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen64,5%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden72,0%
EKennis27,4%
AConcurrentievermogen64,5%
BArbeid56,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden72,0%
EKennis27,4%