Comparable


Typologies


Roerdalen

Roerdalen

Kleine gemeente

Gemeente met tussen de 20.000 en 50.000 inwoners

Krimpgemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,6%
BPolitieke participatie44,3%
CWoonomgeving61,0%
DWonen51,0%
EVeiligheid56,9%
FOnderwijs52,2%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg40,7%
IKunst en cultuur41,3%
JEconomische participatie58,9%
AMaatschappelijke participatie45,6%
BPolitieke participatie44,3%
CWoonomgeving61,0%
DWonen51,0%
EVeiligheid56,9%
FOnderwijs52,2%
GGezonde leefstijl42,1%
HGezondheidszorg40,7%
IKunst en cultuur41,3%
JEconomische participatie58,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,0%
BWater64,6%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap79,9%
FExterne veiligheid en hinder75,1%
GLucht47,3%
ABodem72,0%
BWater64,6%
CAfval en grondstoffen42,5%
DEnergie23,5%
ENatuur en landschap79,9%
FExterne veiligheid en hinder75,1%
GLucht47,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,5%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,1%
EKennis31,0%
AConcurrentievermogen53,5%
BArbeid46,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden31,1%
EKennis31,0%