Comparable


Typologies


Roosendaal

Roosendaal

Middelgrote gemeente

Gemeente met tussen de 50.000 en 100.000 inwoners

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,4%
BPolitieke participatie40,0%
CWoonomgeving39,1%
DWonen57,9%
EVeiligheid35,4%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl37,2%
HGezondheidszorg38,7%
IKunst en cultuur40,8%
JEconomische participatie35,5%
AMaatschappelijke participatie34,4%
BPolitieke participatie40,0%
CWoonomgeving39,1%
DWonen57,9%
EVeiligheid35,4%
FOnderwijs51,3%
GGezonde leefstijl37,2%
HGezondheidszorg38,7%
IKunst en cultuur40,8%
JEconomische participatie35,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem40,6%
BWater45,7%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie40,5%
ENatuur en landschap34,0%
FExterne veiligheid en hinder52,9%
GLucht48,8%
ABodem40,6%
BWater45,7%
CAfval en grondstoffen54,2%
DEnergie40,5%
ENatuur en landschap34,0%
FExterne veiligheid en hinder52,9%
GLucht48,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
EKennis35,0%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid56,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,9%
EKennis35,0%